foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W CHEŁMIE

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 20

22-100 Chełm

tel. 47 813 1210

fax 47 811 1583

 

DZIELNICOWY Gminy Ruda-Huta

asp. szt. Dariusz Jaszcz

tel. kom. 798 003 516

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PROKURATURA REJONOWA W CHEŁMIE

ul. Sienkiewicza 20
22-100 Chełm

tel.  82 562-94-30

fax 82 562-94-29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SĄD REJONOWY W CHEŁMIE

II Wydział Karny

Pl. Kościuszki 3, I piętro, pok. 29
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 565-37-46

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 Al. Żołnierzy I AWP 16, parter, p. 20
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 565-37-49

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.chelm.sr.gov.pl/

 

STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE

22 - 100 Chełm, ul. Obłońska 20

tel./fax 82 564 09 10

tel. kom. 690 508 534 (sieć Orange)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 •  pomoc w sytuacjach kryzysowych: przemoc, dysfunkcja, uzależnienia ( grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, grupa edukacyjno – informacyjna dla osób współuzależnionych, grupa wsparcia, wsparcie psychologiczne dla osób, które doświadczyły przemocy domowej, grupa AA, Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny, konsultacje i poradnictwo psychologiczne, konsultacje i poradnictwo prawne,  poradnictwo rodzinne, poradnictwo w sprawach wychowawczych, realizacja programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, konsultacje specjalisty - terapii uzależnień; alkohol, narkotyki, hazard i inne.

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ 

 

NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁGORZATA PRYSTUPA

ul. Ogrodowa 46, 47;  22-100 Chełm
Tel.  510 502 900 lub 82 564 36 32

http://rodzinanzoz.pl/

 • pomoc psychologiczna, psychiatryczna, terapeutyczna i inna wśród osób uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób pokrzywdzonych przestępstwem, skazanych, przebywających w zakładach karnych i opuszczających zakłady karne oraz osób ubogich i niepełnosprawnych, a także osób z zaburzeniami psychicznymi i innymi a także członków ich rodzin (w tym dzieci i młodzieży i osób starych) oraz świadków przestępstw;
 • pomoc prawna ;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RUDZIE-HUCIE

 

ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta

tel. 82 5686 016

 • m.in. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego – WZÓR WNIOSKU

NIEBIESKA LINIA

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 800-12-00-02
czynny przez całą dobę

 • dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 116 111

 • Telefon Zaufania jest czynny codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!
 • Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski!
 • W Telefonie Zaufania jesteś anonimowy - nie musisz mówić nam, jak się nazywasz i skąd dzwonisz.
 • Połączenia z numerem 116 111 są całkowicie bezpłatne.
 • Chętnie i cierpliwie wysłuchamy tego, o czym zechcesz nam opowiedzieć!
 • Wspólnie z Tobą zastanowimy się, co można zrobić, aby rozwiązać Twój kłopot!

• możemy porozmawiać o przyjaźni, miłości, kontaktach z rodzicami, czy problemach
w szkole.

• czujesz złość, smutek, zniechęcenie, a może żal? Możesz podzielić się z nami tym, co właśnie przeżywasz.

• dojrzewasz i masz związane z tym pytania - chętnie o nich porozmawiamy.

• jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś w niebezpiecznej sytuacji wspólnie zastanowimy się, co zrobić aby Ci pomóc.