foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

  1. Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wraz z załącznikami do pobrania:  https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku
  2. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z załącznikami do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin
  3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022