foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

Stanowisko/zakres zadań

Pokój

Telefon

Kierownik  –  Marta Hamelczuk

3

82 568 60 45 wew. 23

Główny księgowy  –  Ewa Wrona

Ksiięgowa - Ewa Zwierzyńska

5

82 568 60 45 wew. 25

Specjalista pracy socjalnej  -  Jadwiga Soroka

Rejon opiekuńczy: Chromówka, Gotówka, Jazików, Leśniczówka, Miłosław, Ruda, Ruda – Huta: ul. Nadrzeczna, ul. Szkolna, Iłowa, Żalin, Żalin – Kolonia

2

82 568 60 45 wew. 22

     

Starszy pracownik socjalny –  Marzena Wysocka

Rejon opiekuńczy: HniszówHniszów – Kolonia, Karolinów, Marynin, Marysin, Poczekajka, Ruda  - Kolonia, Ruda – Opalin, Rudka, Rudka – Kolonia, Tarnówka, Zarudnia, Ruda – Huta: ul. Polna, ul. Targowa,  Dobryłów, Gdola,, Ruda – Huta:  ul. Chełmska, ul. Kościelna, ul. Łączna, ul. Niepodległości,  ul. Wójtowicza, ul. Zielona

2

82 568 60 45 wew. 22

Inspektor  –  Agnieszka Hołub

dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, koordynacja usług opiekuńczych

1

82 568 60 45 wew. 21

Inspektor  –  Katarzyna Chmiel

świadczenia rodzinne

4

82 568 60 45 wew. 24

Samodzielny referent  –  Anita Woźnicka

fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

4

82 568 60 45 wew. 24

Referent  –  Katarzyna Bartosz

świadczenia wychowawcze – 500+
świadczenia „Dobry start”

4

82 568 60 45 wew. 24

Asystent rodziny – Małgorzata Matyjewicz

-

-