foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane są:

- elektronicznie od 1 lipca 2021 r.

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie - Hucie, ul. Niepodległości 36, pokój nr 4 lub pod nr tel. 82 5686045 wew. 24.

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków

 

ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2021 r.

Od 1 sierpnia 2021 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r. nastąpi do 31 grudnia 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

nastąpi do 28 lutego 2022 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2021 r.

Od 1 sierpnia 2021 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

nastąpi do 31 października 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r.

nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r. nastąpi do 31 grudnia 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

nastąpi do 31 stycznia 2022 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

nastąpi do 28 lutego 2022 r.

Wnioski w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem:

  • PUE ZUS,

  • Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl,

  • ePUAP

  • wybranych systemów bankowych