foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

Przypominamy, że okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego (500+) kończy się w maju 2021r. Zatem osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia  na podstawie wniosków złożonych w 2019 r., nie powinny w tym roku składać kolejnego wniosku. Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać:

- elektronicznie od 1 lutego 2021 r.

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 kwietnia 2021 r.