foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r.

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r.

Wnioski w formie elektronicznej można składać w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego, za pośrednictwem portalu informacyjno - usługowego Emp@tia lub ePUAP oraz w przypadku nie posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego:

– za pośrednictwem bankowości elektronicznej

– za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych  ZUS

Wzory wniosków do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie - Hucie, ul. Niepodległości 36, pokój nr 4 lub pod nr tel. 82 5686045 wew. 24.

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków i rozpatrywania wniosków

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

nastąpi do 30 września 2020 r.

Realizacja wniosków złożonych od 1września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lutego 2021 r.

Od 1 kwietnia 2021 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

nastąpi do 31 lipca 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. nastąpi do 30 września 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

nastąpi do 31 października 2021 r.

ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2020 r.

Od 1 sierpnia 2020 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

nastąpi do 30 listopada 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r. nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

nastąpi do 28 lutego 2021 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2020 r.

Od 1 sierpnia 2020 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

nastąpi do 31 października 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

nastąpi do 30 listopada 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.

nastąpi do 28 lutego 2021 r.